Το Τμήμα Διαδερμικών Βαλβίδων του Νοσοκομείου «Υγεία», το Ερευνητικό-Πειραματικό Κέντρο της ELPEN σε άμεση συνδιοργάνωση - συνεργασία με την Επιστημονική…
Το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Υαλοειδούς - Αμφιβληστροειδούς στο ξενοδοχείο ''Hilton Athens'', στις 16-18 Ιανουαρίου 2014. …
  Για περισσότερες πληροφορίες αναζητήστε τον παρακάτω σύνδεσμό: http://www.hsim.gr/
  Για περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχή αναζητήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.tmg.gr/4thforum-phsm-registration
Eκτενής αναφόρα του υπουργού υγείας για το σχέδιο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.  
Των Μπατάκη Δημήτριου - Ζήση Κωνσταντίνου Ο κ. Ζαν Ντανιέλ Κολομπανί παρευρέθηκε στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Διαχείριση Κρίσεων στον τομέα…
Ο κ. Παναγιώτης Ευσταθίου, Διοικητής του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας στο κέντρο, ο κ. Άγης Τσουρός, Διευθυντής στον Παγκόσμιο Οργανισμό…
Των Ζήση Κωνσταντίνου – Μπατάκη Δημητρίου Κεντρικός ομιλητής του θέματος ‘’ Τα Γενόσημα φάρμακα μπορούν να γίνουν μοχλός ανάπτυξης’’, παρουσιάσθηκε…
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διαχείριση Κρίσεων στον τομέα της Υγείας»   Θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο DivaniCaravelαπό 8 έως 10 Νοεμβρίου 2013.…
Σελίδα 10 από 10