9ο Συνέδριο του Επιστημονικού Κέντρου Management Νοσοκομείων

 

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα του Κέντρου.